booof : ارتباط آلودگی هوا با افزایش ریسک نابینایی

در بوف کور booof.ir مطلب ارتباط آلودگی هوا با افزایش ریسک نابینایی مشاهده می کنید
نتایج یک مطالعه نشان می دهد آلودگی هوا با افزایش خطر کاهش بینایی پیشرونده و برگشت ناپذیر موسوم به «دژنراسیون ماکولا مرتبط با سن» ارتباط دارد.
ممنون بابت بازدید از سایت بوف کور booof.ir